2024-06-17

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin – dlaczego warto?

szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin (ŚOR) to substancje lub ich mieszaniny, przeznaczone do zapobiegania lub zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin, w tym chorób, szkodników i chwastów. ŚOR stosuje się w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, a także w innych branżach, takich jak przemysł spożywczy czy kosmetyczny. Jednak używanie ich wiąże się również z ryzykiem dla zdrowia człowieka i środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby stosować ŚOR zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Przeprowadzane są specjalne szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Czy warto brać w nich udział?

Co obejmują szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin?

Jednym ze sposobów na bezpieczne stosowanie ŚOR jest uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ich stosowania. Szkolenia te obejmują zagadnienia związane z:

 • rodzajami ŚOR i ich właściwościami,
 • sposobem działania ŚOR,
 • zasadami bezpieczeństwa stosowania ŚOR,
 • ochroną środowiska podczas stosowania ŚOR.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z zakresu stosowania ŚOR?

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin są przeznaczone dla osób, które zajmują się stosowaniem ŚOR, w tym:

 • rolników,
 • leśników,
 • ogrodników,
 • pracowników firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją ŚOR,
 • pracowników firm zajmujących się ochroną roślin.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w szkoleniach z zakresu stosowania ŚOR?

Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu stosowania środków ochrony roślin przynosi wiele korzyści, w tym:

 • zwiększenie wiedzy i świadomości na temat ŚOR,
 • poprawę bezpieczeństwa stosowania ŚOR,
 • zmniejszenie ryzyka zatrucia ŚOR,
 • ochronę środowiska.

Jakie są rodzaje szkoleń z zakresu stosowania ŚOR?

Szkolenia z zakresu stosowania ŚOR można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Szkolenia podstawowe przeznacza się dla osób, które rozpoczynają pracę z ŚOR. Obejmują one zagadnienia związane z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin.

Szkolenia specjalistyczne są szczególnie pomocne dla osób, które mają już doświadczenie w stosowaniu ŚOR. Szkolenia te obejmują zagadnienia związane z zastosowaniem konkretnych grup środków ochrony roślin, takich jak herbicydy, fungicydy czy insektycydy.